test

Posted: มิถุนายน 23, 2015 in Uncategorized

test

การศึกษาไทย

Posted: พฤษภาคม 26, 2015 in Uncategorized


ทักษะในศตวรรษที่ 21

Posted: พฤษภาคม 13, 2015 in Uncategorized

เกมจำนวนนับ 1-100

Posted: สิงหาคม 23, 2013 in Uncategorized

เกมเพิ่มทักษะการนับเลข 1-100 โดย สสวท เกมจำนวนนับ 1-100


ข่าวไอที ทิป-เทคนิค คอมพิวเตอร์

youtube-download-add-ons-firefox-01
Read the rest of this entry »


ให้นักเรียนเล่นเกมส์ เพื่อทดสอบความรู้หลังเรียน เรื่องโซ่อาหาร
เกมส์ห่วงโซ่อาหาร ป.6รูปการอบรมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21


image

รูปภาพ  —  Posted: กรกฎาคม 5, 2013 in Uncategorized


สื่อแท็บเล็ต วิชาวิทยศาสตร์ ป.1 เทอม 1 

สื่อแท็บเล็ต วิชาวิทยศาสตร์ ป.1 เทอม 2 

สื่อแท็บเล็ต วิชาวิทยศาสตร์ ป.2 เทอม 1 

สื่อแท็บเล็ต วิชาวิทยศาสตร์ ป.2 เทอม 2 

สื่อแท็บเล็ต วิชาวิทยศาสตร์ ป.3 เทอม 1 

สื่อแท็บเล็ต วิชาวิทยศาสตร์ ป.3 เทอม 2AutoAfaria.apk

ChildBrowser.apk

FollowBook.apk

MoEAfaria.apk


ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ on PhotoPeach http://photopeach.com/album/mt32ee


สอนทำเว็บ wordpress.com

Posted: พฤศจิกายน 27, 2010 in การอบรม

สอนทำเว็บบล็อก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
ตัวอย่าง
http://krudarin.wordpress.com
http://kanjuanakebtang.wordpress.com
http://krupairat.wordpress.com


ให้นักเรียนดูวีดีโอแล้วสรุป แสดงข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ ภาวะโลกร้อน


ให้นักเรียน ร่วมแสดง ความคิดเห็น อภิปราย ให้ความรู้ เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

กำเนิดโลก


ให้นักเรียน แสดงวิธีทำ
ข้อที่ 4 เสียงระเบิดใต้น้ำ หักเหขึ้นสู่อากาศโดยมีมุมตกกระทบ 30 องศา จงหามุมหักเหขึ้นสู่อากาศ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศและน้ำเป็น 350 และ 1400 เมตรต่อวินที ตามลำดับ

ตอบ….. ซีต้าอากาศ=อาร์คไซน์ 0.125
อาจจะดูยาก แต่เป็นการฝึกการสื่อสารบนทรัพยากรที่มีจำกัด
ต่อไปจะให้ส่งไฟล์ขึ้นเซอร์เวอร์ คงสะดวกขึ้น


ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไร


This slideshow requires JavaScript.