โลกดวงดาวและอวกาศ

Posted: พฤศจิกายน 16, 2010 in การเรียนการสอน

ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไร

Advertisements
ความเห็น
 1. นายธนว้ฒน์ ปาละสอน พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล

  นายธนว้ฒน์ ปาละสอน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 22

 2. นายเจษฎา วามตา พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก (earth crust) เนื่องจาก เปลือกโลกมีลักษณะเป็นแผ่น ๆ(plates) เรียงประกอบกันอยู่ เสมือน jigsaw puzzle ประกอบกับภายในโลกมีความร้อนสูงมากก่อให้เกิดกระแสหมุนเวียน (convection) ของแมนเทิล (mantle) การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกมี 3 ลักษณะ

  1.ชนกัน (convergent plates)

  2.แยกหรือปริออกจากกัน (divergent plates)

  3.เคลื่อนที่ในลักษณะเสียดสีกัน (transform plates)

  เมื่อเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนไหวไม่ว่าลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผสมกันจะก่อให้เกิดรอย แตกของเปลือกโลกหรือหิน (fault) และการระเบิดของภูเขาไฟซึ่งจะก่อให้เกิดการสะสมของพลังงานจลน์ (kinetic energy) ในเปลือกโลกบริเวณนั้นและพลังงานนี้จะถูกปลดปล่อยและแปรรูปเป็นพลังงานความร้อนจนกระทั่งหมดและกลับสู่สภาวะสมดุลย์ แต่ในช่วงที่เกิดการสะสมของพลังงานจะเกิดแรงทางธรณีวิทยาแปรสัณฐาน (tectonic force) และก่อให้เกิดคลื่นแผ่นดินไหว(seismic waves) แพร่ออกไปทุกทิศทุกทางจากจุดแรกที่เกิดการสะสมพลังงานและพลังงานถูกปลดปล่อยออกไป (earthquake focus)

  คลื่นแผ่นดินไหวที่แพร่ออกมานี้เองก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและการทำลายเนื่องจาก คลื่นแผ่นดินไหวมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนหลายระนาบทำให้เปลือกโลกที่คลื่นแผ่นดินไหวเคลื่อนที่ ผ่านเกิดอาการสั่นสะเทือนบิดเบี้ยวหรือพังทลายซึ่งความเสียหายดังกล่าวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาว่าจะมีขนาดมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุที่สำคัญและมี โอกาสเกิดน้อยมาก เช่น อุกาบาตตก การทดลองระเบิดนิวเคลียร์หรือการระเบิดอื่นๆ เป็นต้น

  นายเจษฎา วามตา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21

 3. นายณัฏ์ฐวิสิษฐิ์ สิทธิยะ พูดว่า:

  ครูครับ มันเกิดจากชั้นหินหลอมละลายใต้แปลกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่นโลกแล้วดันตัวขึ้นตลอดเวลา ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ ครับ

  จึงทำให้เกิดแผ่นดินใหวนั้นเอง

  นายณัฏ์ฐวิสิษฐิ์ สิทธิยะ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 23
  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 4. นางสาวจันทกานต์ ทาเส พูดว่า:

  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว
  แผ่นดินสะเทือนเกิดขึ้น เมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2 แผ่นเลื่อนเบียดกันอย่างกะทันหัน แนวหินที่แตกระหว่างรอยต่อของ 2 แผ่นเคลื่อนเบียดกัน ซึ่งจุดที่เกิดการเบียดหรือชนเรียกว่า “จุดโฟกัส” (focus) หรือจุดไฮโป เซ็นเตอร์ (hypocenter) ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าเกิดการเบียดของ 2 รอยต่อ และตรงจุดนี้จะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง บนผืนโลก หรือผืนน้ำเหนือขึ้นไป
  เกิดตามขอบแผ่นเปลือกโลกและ ส่วนใหญ่เกิดตามรอบ ๆ มหาสมุทรหรือ ที่เรียกว่า วงแหวนไฟ(The Ring of Fire)บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว ลึกลงไปใต้ผิวโลกจุดที่อยู่บนผิวโลกที่ตรงกับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

  C.F Richterเป็นคนคิดสูตรคำนวณหาขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว เราจึงใช้หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวว่า ริคเตอร์

  • นางสาวจันทกานต์ ทาเส พูดว่า:

   แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว
   แผ่นดินสะเทือนเกิดขึ้น เมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2 แผ่นเลื่อนเบียดกันอย่างกะทันหัน แนวหินที่แตกระหว่างรอยต่อของ 2 แผ่นเคลื่อนเบียดกัน ซึ่งจุดที่เกิดการเบียดหรือชนเรียกว่า “จุดโฟกัส” (focus) หรือจุดไฮโป เซ็นเตอร์ (hypocenter) ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าเกิดการเบียดของ 2 รอยต่อ และตรงจุดนี้จะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง บนผืนโลก หรือผืนน้ำเหนือขึ้นไป
   เกิดตามขอบแผ่นเปลือกโลกและ ส่วนใหญ่เกิดตามรอบ ๆ มหาสมุทรหรือ ที่เรียกว่า วงแหวนไฟ(The Ring of Fire)บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว ลึกลงไปใต้ผิวโลกจุดที่อยู่บนผิวโลกที่ตรงกับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

   C.F Richterเป็นคนคิดสูตรคำนวณหาขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว เราจึงใช้หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวว่า ริคเตอร์

   นางสาวจันทกานต์ ทาเส ชั้นม.5/1 เลขที่25

 5. ผ่องพรรณ,สุมิตรา พูดว่า:

  โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

 6. นางสาวผกามาศ คำเสือ พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล

 7. นางสาวกรรณิการ์ คำเสือ พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล
  นางกรรณิการ์ คำเสือ

  • นางสาวกรรณิการ์ คำเสือ พูดว่า:

   แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล

   นางสาวกรรณิการ์ คำเสือ ชั้น ม.5/1 เลขที่ 24

 8. น.ส.ชนาพร นะวัน พูดว่า:

  ความเห็นแผ่นดินไหวเกิดขึ้ได้อย่างไร
  แผ่นดินไหวกิดจากรอยเลื่อนของผืนดินบนผิวโลกเนื่องมาจากการพยายามของธรรมชาติที่จะทำตัวให้สมดุลย์ระหว่างส่วนที่อยู่สูงกว่ากับส่วนที่อยู่ต่ำกว่า เป็นการเคลื่อนไหวของผิวโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นพื้นที่เฉพาะแห่ง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนต่างๆของเปลือกโลก แผ่นดินไหวมีวิธีการเกิดโดยทั่วไปโดยการเปลี่ยนรูปของหินตามแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก เมื่อแนวหินเปลือกโลกเริ่มเบียดกันมันจะเกิดความเครียดขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อพอมันเบียดกันจนถึงขนาดหนึ่ง ความเครียดภายในชั้นหินก็จะชนะแรงเสียดทานของมันที่กระทำต่อกัน แนวหินทั้งสองแนวที่บรรจบกันอยู่ก็จะต่างคนต่างดีดตัวคืนกลับอย่างแรง

 9. สุวรา เลายี่ปา พูดว่า:

  แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ ในวันหนึ่ง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปไม่รู้สึก

 10. นางสาวรัชดา ปะสาขา พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล

 11. วิเชียร แซ่ย่าง พูดว่า:

  เกิดจากชั้นหินหลอมละลายที่ได้รับพลังงานจากเเกนโลกแล้วดันตัวขึ้นตลอดเวลา

  นายวิเชียร แซ่ย่าง ม5/1เลขที่40

 12. น.ส.ทัศนีย์ จอปี พูดว่า:

  แผ่นดินไหวขึ้นจากชั้นหินหลอมละลายใต้เปลือกโลกแล้วดันตัวขึ้นตลอดเวลาทำให้แผ่นดินเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่
  น.ส.ทัศนีย์ จอปี เลขที่28 ม.5/1

 13. chana พูดว่า:

  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว
  แผ่นดินสะเทือนเกิดขึ้น เมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2 แผ่นเลื่อนเบียดกันอย่างกะทันหัน แนวหินที่แตกระหว่างรอยต่อของ 2 แผ่นเคลื่อนเบียดกัน ซึ่งจุดที่เกิดการเบียดหรือชนเรียกว่า “จุดโฟกัส” (focus) หรือจุดไฮโป เซ็นเตอร์ (hypocenter) ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าเกิดการเบียดของ 2 รอยต่อ และตรงจุดนี้จะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง บนผืนโลก หรือผืนน้ำเหนือขึ้นไป
  เกิดตามขอบแผ่นเปลือกโลกและ ส่วนใหญ่เกิดตามรอบ ๆ มหาสมุทรหรือ ที่เรียกว่า วงแหวนไฟ(The Ring of Fire)บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว ลึกลงไปใต้ผิวโลกจุดที่อยู่บนผิวโลกที่ตรงกับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

  C.F Richterเป็นคนคิดสูตรคำนวณหาขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหว เราจึงใช้หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหวว่า ริคเตอร์

 14. นายรุ่งศักดิ์ วารสุข พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเกิดขึ้นไได้อย่างไร
  ตอบ เกิดจากชั้นหินหลอมละลายใต้ เปลือกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่น โลกแล้วดันตัวขึ้นตลอดเวลา ทำให้ แผ่นเปลือกโลกเกิดจากเคลื่อนที่

 15. นางสาวผกาทิพย์ จู้จี้ พูดว่า:

  ปรากฎการณ์แผ่นดินไหวเกิดจากหินหลอมละลายใต้โลกได้รับพลังงานจากแก่นโลกแล้วดันตัวขึ้นตลอดเวลาทำให้เปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่

  นางสาวผกาทิพย์ จู้จี้ ชั้นม.5/1 เลขที่่32

 16. นิตยา เงินมา พูดว่า:

  เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2แผ่น เบียดกันอย่างกระทันหัน
  เกิดตามขอบแผ่นเปลือกโลก เกิดตามรอบๆมหาสมุทรหรือ วงแหวนไฟ

  นางสาว นิตยา เงินมา เลขที่ 30 ม.5/1

 17. ผ่องพรรณ,สุมิตรา พูดว่า:

  สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว เกิดจากหินหลอมลลายใต้เปลือกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่นโลกและดันตัสขึ้นตลอดเวลา

 18. น.ส.ชนาพร นะวัน พูดว่า:

  สาเหตุของแผ่นดินไหว
  2) จากการกระทำของมนุษย์
  2.1 การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
  2.2 การทำเหมืองในระดับลึก
  2.3 การสูบน้ำใต้ดิน
  2.4 การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน

 19. Anuson พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (แนวระหว่างรอยต่อธรณีภาค) ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อน เคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์ ผ่านในชั้นหินที่อยู่ติดกัน พลังงานศักย์นี้อยู่ในรูปคลื่นไหวสะเทือน จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหว (focus) มักเกิดตามรอยเลื่อน อยู่ในระดับความลึกต่าง ๆ ของผิวโลก เท่าที่เคยวัดได้ลึกสุดอยู่ในชั้นแมนเทิล

 20. ธนารีย์ นะวัน พูดว่า:

  มันเกิดจากชั้นหินหลอมละลายใต้แปลกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่นโลกแล้วดันตัว ขึ้นตลอดเวลา ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่ ครับจึงทำให้เกิดแผ่นดินใหวนั้นเองค่ะ
  นางสาวธนารีย์ นะวัน ชั้น ม.5/1 เลขที่29

 21. นางสาวศิริวรรณ ไพมะลิ พูดว่า:

  เกิดจากการเคลื่อนที่ของเเผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดการเคลื่่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อนเคลื่อนที่หรือเเตกหักเเละเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์

  นางสาวศิริวรรณ ไพมะลิ

 22. นางสาววิไลพร เริงไม พูดว่า:

  เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขณะใหญ่เลื่อนเคลื่อนที่ หรือแตกหักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานศักย์

  นางสาววิไลพร เริงไม ชั้น ม. 5/1 เลขที่ 20

 23. นางสาวผกามาศ คำเสือ พูดว่า:

  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว เกิดตามขอบแผ่นเปลือกโลกและ ส่วนใหญ่เกิดตามรอบ ๆ มหาสมุทรหรือ ที่เรียกว่า วงแหวนไฟ(The Ring of Fire)

 24. นางสาวพจมาน แซ่ยะ พูดว่า:

  ปรากฏการณ์ที่แผ่นเปลือกโลกเกิดการสั่นสะเทือน เนื่องมาจากการเลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งมีสาเหตุดังต่อไปนี้

  1. การขยายตัวและหดตัวของเปลือกโลกไม่เท่ากัน

  ก่อให้เกิดแรงดันซึ่งส่งผลกระทบต่อรอยแยกในชั้นหิน และรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกทำให้แผ่นเปลือกโลกสั่นสะเทือน ซึ่งบางครั้งอาจเคลื่อนที่ชนกัน บางครั้งอาจทรุดตัวหรือยุบตัวลง แรงกระทบกระแทกนี้ส่งอิทธิพลไปยังบริเวณรอบๆ ซึ่งคือแผ่นดินไหว
  2. การเคลื่อนที่ของหินหนืดหรือแมกมา

  ก่อนและหลังการระเบิดของภูเขาไฟ แมกมาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรงจึงเกิดแผ่นดินไหว เมื่อเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดคลื่นแผ่นดินไหวออกไปรอบบริเวณจุดกำเนิดแผ่นดินไหว คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ผ่านหินพื้นดินได้ดี การวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใช้เครื่องมือที่เรียกว่า ไซส์โมกราฟ (seismographs)

  แผ่นดินไหวอาจเกิดระดับที่ไม่รุนแรงหรือรุนแรง

  และพบว่าบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวมากกว่าบริเวณอื่นๆ

 25. วิภาดา ตะยะ พูดว่า:

  สาเหตุเกิดจากธรรมชาติ
  1.เกิดจากชั้นหินหลอมละลายใต้
  2.เปลือกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่น
  โลกแล้วดันตัวขึ้นตลอดเวลา ทำให้
  แผ่นเปลือกโลกเกิดจากเคลื่อนที่
  สาเหตุเกิดจากการกระทำของมนุษย์
  1 การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
  2 การทำเหมืองในระดับลึก
  3 การสูบน้ำใต้ดิน
  4 การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน

 26. น.ส.ปองทิพย์ ใจเมา พูดว่า:

  สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว

  1) จากธรรมชาติ
  เกิดจากชั้นหินหลอมละลายใต้
  เปลือกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่น
  โลกแล้วดันตัวขึ้นตลอดเวลา ทำให้
  แผ่นเปลือกโลกเกิดจากเคลื่อนที่
  2) จากการกระทำของมนุษย์
  2.1 การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
  2.2 การทำเหมืองในระดับลึก
  2.3 การสูบน้ำใต้ดิน
  2.4 การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน

 27. นางสาวสุณิสา ถนอมวรกุล พูดว่า:

  เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2 แผ่นเคลื่อนเบียดกันอย่างกะทันหันส่งผลให้เกิดการสั่งสะเทือนอย่างรุนแรง

  น.ส.สุณิสา ถนอมวรกุล

 28. ธีรเดช พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเกิดขึ้น เมื่อแผ่นเทคโทนิกที่ต่อกัน 2 แผ่นเลื่อนเบียดกันอย่างกะทันหัน แนวหินที่แตกระหว่างรอยต่อของ 2 แผ่นเคลื่อนเบียดกัน จะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง บนผืนโลก หรือผืนน้ำเหนือขึ้นไป ทำให้เกิดแผ่นดินไหว

 29. มัณฑิรา แซ่แจ๋ว พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเกิดจากชั้นหินหลอมละลายใต้เปลือกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่นโลกแล้วดันตัวขึ้นทำให้แผ่นเปลือกโกเกิดการเคลื่อนที่

  น.ส.มัณฑิรา แซ่แจ๋ว ม.5/1 เลขที่2

 30. นางสาวจินตหรา เริงไม พูดว่า:

  เกิดจากแผ่นเปลือกโลกที่เกิดตามรอบๆมหาสมุทร และเกิดจากการหลอมละลายของชั้นหินที่ทำให้แผ่นทวีปมาชนกัน และเกิดจากแผ่นทวีป 2 ทวีปมาชนกันคะ

 31. เรวดี อุวงศ์ พูดว่า:

  เเผ่นดินไหว
  เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเกิดจากเเผ่นดิน 2 เเผ่นเสียดสีกัน

  นางสาว เรวดี อุวงศ์ ม.5/1 เลขที่ 34

 32. สุรชัย พูดว่า:

  ปรากฏการณ์ที่แผ่นเปลือกโลกเกิดการสั่นสะเทือน เนื่องมาจากการเลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งมีสาเหตุดังต่อไปนี้
  สาเหตุของแผ่นดินไหว
  จากการกระทำของมนุษย์
  การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
  การทำเหมืองในระดับลึก
  การสูบน้ำใต้ดิน
  การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน

 33. อัญชิษฐา ตาโล๊ะ พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเกิดจากชั้นหินหลอมละลายใต้เปลือกโลกที่ได้รับพลังงานจากเปลือกโลกแล้วดันขึ้นตลอดเวลาทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่ินที่

 34. ลัดดา แซ่มั่ว พูดว่า:

  1)เกิดจากธรรมชาติจากชั้นหินหลอมละลายใต้เปลือกโลกที่ได้รับพลังงานจากแก่นโลกแล้วดันขึ้นตลอดเวลา ทำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดการเคลื่อนที่

 35. แนวหินที่แตกระหว่างรอยต่อของ 2 แผ่นเคลื่อนเบียดกัน ซึ่งจุดที่เกิดการเบียดหรือชนเรียกว่า “จุดโฟกัส” (focus) หรือจุดไฮโป เซ็นเตอร์ (hypocenter) ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าเกิดการเบียดของ 2 รอยต่อ และตรงจุดนี้จะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง บนผืนโลก หรือผืนน้ำเหนือขึ้นไป
  แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว เกิดตามขอบแผ่นเปลือกโลกและ ส่วนใหญ่เกิดตามรอบ ๆ มหาสมุทรหรือ ที่เรียกว่า วงแหวนไฟ(The Ring of Fire)

 36. ชลธิชา ทาธิ พูดว่า:

  แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างไร
  แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ

 37. ทั่วประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลัง 9 รอย 1. รอยเลื่อนเชียงแสน 2. รอยเลื่อนแ5. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ 6. รอยเลื่อนเมย – อุทัยธานี 7. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ 8. รอยเลื่อนระนอง 9. รอยเลื่อนมะรุยพร่ 3. รอยเลื่อนแม่ทา 4. รอยเลื่อนเถิน

 38. 1. ทฤษฎีทวีปเลื่อน(Continental Drift Theory) 2. ทฤษฎีวงจรการพาความร้อน
  (Convection Current Theory) 3. ทฤษฎีเปลือกโลกใต้มหาสมุทรแยกตัว (Sea Floor Spreading Theory) 4. ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก
  (plate Tectonic Theory)