การหักเหของเสียง 5/1

Posted: พฤศจิกายน 17, 2010 in การเรียนการสอน

ให้นักเรียน แสดงวิธีทำ
ข้อที่ 4 เสียงระเบิดใต้น้ำ หักเหขึ้นสู่อากาศโดยมีมุมตกกระทบ 30 องศา จงหามุมหักเหขึ้นสู่อากาศ ถ้าอัตราเร็วเสียงในอากาศและน้ำเป็น 350 และ 1400 เมตรต่อวินที ตามลำดับ

ตอบ….. ซีต้าอากาศ=อาร์คไซน์ 0.125
อาจจะดูยาก แต่เป็นการฝึกการสื่อสารบนทรัพยากรที่มีจำกัด
ต่อไปจะให้ส่งไฟล์ขึ้นเซอร์เวอร์ คงสะดวกขึ้น

Advertisements
ความเห็น
 1. นางสาวสาวิตรี ปาปะกัง พูดว่า:

  4.วีธีทำ
  sinӨ1/sinӨ2 =V1/V2
  sinӨน้ำ/sinӨอากาศ=Vน้ำ/Vอากาศ
  sin30/sinӨอากาศ =1400/350
  350/1400sin30 =sinӨอากาศ
  350/1400(1/2) =sinӨอากาศ
  1/4(1/2) =sinӨอากาศ
  1/8 =sinӨอากาศ
  0.125 = sinӨอากาศ
  Өอากาศ =sin-1 0.125

  5.วิธ๊ทำก

  √T1/T2 =n2/n1=n21
  √Tx/Ty=nyx
  nyx=√27/21
  nyx=1.13

  วีธีทำข
  √T1/√T2 =v1/v2
  √27/21 =v1/342
  1.13 =v1/342
  342×1.13 =v1
  V1 =387.8
  หรือV1 =388

  นางสาวสาวิตรี ปาปะกัง เลขที่37 ชั้นม.5/1

 2. ปองทิพย์ ใจเมา และวิภาดา ตะยะ พูดว่า:

  5.วิธีทำ
  ก.√T1/√T2=n2/n1=n21
  =√Tx/ √ Ty= nyx
  =ny/nx= √Tx/ √Ty
  =nyx= √27/√21
  =nyx =1.13
  ข.
  Tx=27 ,Ty=21,vy=342 m/s , vr=?
  =T1/T2=v1/v2
  =√27/√21 =v1/342
  =v1=388

 3. ศิริขวัญ เลิศชัยสหกุล พูดว่า:

  4.วิธีทำ
  = sinӨ1/ sinӨ = v1/v2
  = sinӨน้ำ/ sinӨอากาศ = vน้ำ/ vอากาศ
  = sin30องศา/ sinӨอากาศ =1400/350
  =350/1400 (sin30) = sinӨอากาศ
  =350/1400(1/2) = sinӨอากาศ
  =1/4(1/2) = sinӨอากาศ
  =1/8 = sinӨอากาศ
  = 0.125= sinӨอากาศ
  = Өอากาศ = sin-1 0.125

  5.วิธีทำ
  ก.√T1/√T2=n2/n1=n21
  =√Tx/ √ Ty= nyx
  =ny/nx= √Tx/ √Ty
  =nyx= √27/√21
  =nyx =1.13
  ข.
  Tx=27 ,Ty=21,vy=342 m/s , vr=?
  =T1/T2=v1/v2
  =√27/√21 =v1/342
  =v1=388

 4. ชนาพร นะวัน พูดว่า:

  5.วิธีทำ
  ก.√T1/√T2=n2/n1=n21
  =√Tx/ √ Ty= nyx
  =ny/nx= √Tx/ √Ty
  =nyx= √27/√21
  =nyx =1.13
  ข.
  Tx=27 ,Ty=21,vy=342 m/s , vr=?
  =T1/T2=v1/v2
  =√27/√21 =v1/342
  =v1=388

 5. นางสาวกรรณิการ์ คำเสือ พูดว่า:

  วิธีทำ รู้ sinƟ1 = 30 องศา , v1 = 1400 m/s , v2 = 350 m/s , sinƟ2 = ?

  sinθ 1/sinθ 2

  =V1/V2

  = sinθ น้ำอ/sin อากาศ = Vน้ำ/Vอากาศ

  = sinθ 30องศา/sinθ 2 =1400/350 m/s

  =1/2 = 4

  1/sinθ = 4

  1/sinθ = 4*2

  sinθ=1/8

  350/1400*sin 30 = sinθอากาศ

  350/1400(1/2)sinθ อากาศ

  1/4/1/2= sinθอากาศ

  1/8=sinθอกาศ

  0.125=sinθอกาศ

  θอากาศ=sinθ-1 0.125

  ตอบ….. ซีต้าอากาศ=อาร์คไซน์ 0.125

  นางสาวกรรณิการ์ คำเสือ
  เลขที่ 24

 6. นางสาวชลิตา แซ่ส้ง พูดว่า:

  4.วีธีทำ
  sinӨ1/sinӨ2 =V1/V2
  sinӨน้ำ/sinӨอากาศ=Vน้ำ/Vอากาศ
  sin30/sinӨอากาศ =1400/350
  350/1400sin30 =sinӨอากาศ
  350/1400(1/2) =sinӨอากาศ
  1/4(1/2) =sinӨอากาศ
  1/8 =sinӨอากาศ
  0.125 = sinӨอากาศ
  Өอากาศ =sin-1 0.125

  5.วิธ๊ทำก

  √T1/T2 =n2/n1=n21
  √Tx/Ty=nyx
  nyx=√27/21
  nyx=1.13

  วีธีทำข
  √T1/√T2 =v1/v2
  √27/21 =v1/342
  1.13 =v1/342
  342×1.13 =v1
  V1 =387.8
  หรือV1 =388

  นางสาวชลิตา แซ่ส้ง เลขที่27 ชั้นม.5/1

 7. สุวรา เลายี่ปา พูดว่า:

  4.วิธีทำ
  = sinӨ1/ sinӨ = v1/v2
  = sinӨน้ำ/ sinӨอากาศ = vน้ำ/ vอากาศ
  = sin30องศา/ sinӨอากาศ =1400/350
  =350/1400 (sin30) = sinӨอากาศ
  =350/1400(1/2) = sinӨอากาศ
  =1/4(1/2) = sinӨอากาศ
  =1/8 = sinӨอากาศ
  = 0.125= sinӨอากาศ
  = Өอากาศ = sin-1 0.125

  5.วิธีทำ
  ก.√T1/√T2=n2/n1=n21
  =√Tx/ √ Ty= nyx
  =ny/nx= √Tx/ √Ty
  =nyx= √27/√21
  =nyx =1.13
  ข.
  Tx=27 ,Ty=21,vy=342 m/s , vr=?
  =T1/T2=v1/v2
  =√27/√21 =v1/342
  =v1=388

 8. นางสาวรุ้งทอง ธรรมชาติสถิต พูดว่า:

  4.วีธีทำ
  sinӨ1/sinӨ2 =V1/V2
  sinӨน้ำ/sinӨอากาศ=Vน้ำ/Vอากาศ
  sin30/sinӨอากาศ =1400/350
  350/1400sin30 =sinӨอากาศ
  350/1400(1/2) =sinӨอากาศ
  1/4(1/2) =sinӨอากาศ
  1/8 =sinӨอากาศ
  0.125 = sinӨอากาศ
  Өอากาศ =sin-1 0.125

  5.วิธ๊ทำก

  √T1/T2 =n2/n1=n21
  √Tx/Ty=nyx
  nyx=√27/21
  nyx=1.13

  วีธีทำข
  √T1/√T2 =v1/v2
  √27/21 =v1/342
  1.13 =v1/342
  342×1.13 =v1
  V1 =387.8
  หรือV1 =388

  นางสาวรุ้งทอง ธรรมชาติสถิตเลขที่4 ชั้นม.5/1

 9. นายรุ่งศักดิ์ วารสุข พูดว่า:

  วิธีทำ รู้ sinƟ1 = 30 องศา , v1 = 1400 m/s , v2 = 350 m/s , sinƟ2 = ?

  sinθ 1/sinθ 2

  =V1/V2

  = sinθ น้ำอ/sin อากาศ = Vน้ำ/Vอากาศ

  = sinθ 30องศา/sinθ 2 =1400/350 m/s

  =1/2 = 4

  1/sinθ = 4

  1/sinθ = 4*2

  sinθ=1/8

  350/1400*sin 30 = sinθอากาศ

  350/1400(1/2)sinθ อากาศ

  1/4/1/2= sinθอากาศ

  1/8=sinθอกาศ

  0.125=sinθอกาศ

  θอากาศ=sinθ-1 0.125

  ตอบ….. ซีต้าอากาศ=อาร์คไซน์ 0.125

  นายรุ่งศักดิ์ วารสุข
  เลขที่ 11

 10. นายเจษฎา วามตา พูดว่า:

  4.วีธีทำ
  sinӨ1/sinӨ2 =V1/V2
  sinӨน้ำ/sinӨอากาศ=Vน้ำ/Vอากาศ
  sin30/sinӨอากาศ =1400/350
  350/1400sin30 =sinӨอากาศ
  350/1400(1/2) =sinӨอากาศ
  1/4(1/2) =sinӨอากาศ
  1/8 =sinӨอากาศ
  0.125 = sinӨอากาศ
  Өอากาศ =sin-1 0.125

  นายเจษฎา วามตา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 21

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s